İşgücü Piyasası Danışmanlığı ve Kariyer Rehberliği

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ve MESS Eğitim Vakfı (MEV) işbirliğinde başlatılan Türkiye İçin Mesleki Eğitime Tam Destek (METAD) projesinde,  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile de işbirliği protokolü imzalandı. 

METAD Projesi kapsamında İŞKUR işbirliği ile projeye dâhil edilen okullarda öğrenim gören öğrencilerin kendilerine uygun alanı seçerek mesleğe yönelmelerini sağlamak, metal sektörünün ihtiyacı olan işgücünü yetiştirmek ve böylece mesleki ve teknik eğitimin gelişimine katkıda bulunarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek amaçlanmıştır.

Kapsamdaki faaliyetler;

  • Projeye dâhil edilen okullarda öğrenim gören öğrencilere alan ve dal seçimine yönelik İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetinin verilmesi,
  • Projeye dâhil edilen okullarda öğrenim gören öğrenciler ile bursiyerlere iş arama becerileri, CV hazırlama ve Europass CV hazırlama konularında eğitimlerin verilmesi,
  • Metal sektörü işgücü piyasası, kariyer fırsatları ile mesleki eğitime yönelik farkındalık arttırmayı içeren veli ve öğretmen toplantılarının düzenlenmesi,
  • Projeye dâhil edilen okullarda Meslek Tanıtım Günlerinin düzenlenmesi ve metal sektörü mesleklerinin tanıtılması,
  • Projeye dâhil edilen ve protokol kapsamında belirlenecek okullarda öğrenim gören 9. sınıf öğrencilerine, İŞKUR İl Müdürlükleri’nde Mesleki Yönelim Bataryası uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
  • Projeye dâhil edilen okullara Meslek Seçimine Destek Dergisi dağıtılması,
  • Avrupa’daki eğitim ve öğrenim fırsatlarını tanıtmak amacıyla PLOTEUS internet portalına ilişkin öğrencilere bilgi verilmesi,
  • İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlarından metal sektöründe ihtisaslaşması planlananlar için sektör özelinde eğitimlerinin sağlanması,
  • Protokole yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla iletişim çalışmaları ve basın duyuruları yapılması,
  • Protokol kapsamında yapılan çalışmaların düzenli olarak takibinin yapılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır.